Το Μετρό και η πόλη της Θεσσαλονίκης: Eπιπτώσεις στην Αστική και Εργασιακή Γεωγραφία

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 17


Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στις περιοχές εξυπηρέτησης των σταθμών του υπό-κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης και η ανάλυση, με βάση και τη διεθνή εμπειρία, των πιθανών επιπτώσεων που η νέα αυτή υποδομή θα επιφέρει στην αστική και εργασιακή γεωγραφία καθώς και στις χρήσεις γης στην πόλη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται και αναλύονται στοιχεία για τον πληθυσμό, την κοινωνικο-επαγγελματική δομή του και την κατοικία, με ελάχιστο επίπεδο ανάλυσης αυτό των Ταχυδρομικών Κωδικών. Η εργασία καταλήγει σε κάποιες αρχικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του Μετρό στις επιμέρους υπο-περιοχές της Θεσσαλονίκης, εκκινώντας από τις περιοχές της Δυτικής Εισόδου και καταλήγοντας στα ανατολικά όρια με τους Δήμους Καλαμαριάς και Πυλαίας. Αναδεικνύει δε, ότι το Μετρό θα ενδυναμώσει νέες τάσεις όπως η τριτογενοποίηση και η επανασυγκέντρωση μεσοαστικών στρωμάτων. Παράλληλα, θα ενισχύσει υπάρχουσες δυναμικές ‘εκδίωξης’ των εργατικών στρωμάτων και παραδοσιακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το κέντρο της πόλης, καθώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω κερδοσκοπία επί της γης, φαινόμενο συμβατό με την αντίστοιχη εμπειρία πληθώρας Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών πόλεων με Μετρό.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...