Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη

Συγγραφέας άρθρου:

Πολύζος Σεραφείμ

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Μεταφορές

Περιφερειακή ανάπτυξη

Υποδομές

Τεύχος :

Αειχώρος 28


Ένα από τα πιο βασικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη επίτευξη περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης είναι η υλοποίηση μεταφορικών υποδομών. Στη βιβλιογραφία, έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμών ερευνών αναφορικά με τη συμβολή και τη σχέση των μεταφορικών υποδομών με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, από τις οποίες αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα της εν λόγω σχέσης. Στο άρθρο αυτό εξετάζεται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο η συμβολή των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αρχικά, περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές κατηγορίες των μεταφορικών υποδομών και διερευνάται η σχέση μεταφορικών υποδομών και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο των κύριων θεωριών περιφερειακής ανάπτυξης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι ευνοούν ή επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την εμφάνιση των περιφερειακών οικονομικών αποτελεσμάτων και καθορίζουν το μέγεθος ή την κατεύθυνση τους και διατυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα που συνάγονται από την ανάλυση που προηγήθηκε.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...