Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Θαλάσσιες Χρήσεις: Εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα

Συγγραφέας άρθρου:

Παπαγεωργίου Μαριλένα

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 23


O Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός-ΘΧΣ, αποτελεί μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία, η οποία -εκτός από το να δώσει λύση στα συσσωρευμένα προβλήματα υποβάθμισης των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, ευελπιστεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα ζητήματα που άπτονται της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των πολλαπλών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη θάλασσα, αλλά και του κινδύνου υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Το άρθρο εξετάζει ζητήματα ΘΧΣ και ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και ρύθμισης των χρήσεων θαλάσσιο χώρο. Ύστερα από τις απαραίτητες αναλύσεις, το άρθρο διαπιστώνει ότι οι βασικότερες διαφορές μεταξύ θαλάσσιου χώρου και στεριάς (και οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη λογική του σχεδιασμού των θαλάσσιων χρήσεων), σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό και το θεσμικό καθεστώς, αλλά και τη σύσταση και την κάλυψη του θαλάσσιου χώρου. Το άρθρο συμπεραίνει ότι ο ΘΧΣ θα πρέπει να γίνεται σε πολλαπλές κλίμακες (τοπική, περιφερειακή και εθνική), ενώ ειδικά στην τοπική κλίμακα δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στο χώρο της θάλασσας, αλλά να συμπεριλαμβάνει και χερσαίο χώρο, όπως ισχύει κατά την ΟΔΠΧ. Το άρθρο καταλήγει ότι για την καλύτερη εφαρμογή της Οικοσυστημικής Προσέγγισης, ο ΘΧΣ θα πρέπει να εκτείνεται και πέραν των Χωρικών Υδάτων ενός κράτους (ει δυνατόν έως την ΑΟΖ), ώστε να συμπεριλάβει σύνολα οικοσυστημάτων (και όχι απλώς υποδιαιρέσεις αυτών).


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...