Τάσεις εξέλιξης στο δίκτυο των αστικών κέντρων της Ελλάδας

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 15


Στο πλαίσιο των χωρικών εξελίξεων που αναπτύσσονται στον Ευρωπαϊκό και στον Ελληνικό χώρο, έντονος είναι ο προβληματισμός - τα τελευταία δέκα κυρίως χρόνια - για το είδος και τη μορφή της “αστικής ανάπτυξης”. Η διάχυση του “αστικού χώρου” προς ευρύτερες περιαστικές περιοχές σε συνδυασμό με τις σημαντικές αλλαγές που υφίσταται η “ύπαιθρος” ως προς τα χαρακτηριστικά της και την σχέση της με τις πόλεις, καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση της “αστικοποίησης” της Ελλάδας ενταγμένης στο πλαίσιο μιας νέας προβληματικής. που θα εστιάζει, όχι απλά στην επανιεράρχηση του ελληνικού οικιστικού δικτύου, αλλά στην ανάδειξη και στον προσδιορισμό νέων “αστικών συστημάτων και συσχετισμών” σε όλα τα χωρικά επίπεδα προγραμματισμού και σχεδιασμού του οικιστικού δικτύου της χώρας.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...