Τα κέντρα των πόλεων και η οικονομία της νυχτερινής ψυχαγωγίας στην Αγγλία: Χωρικοί Μετασχηματισμοί και προκλήσεις Αστικής Διακυβέρνησης

Συγγραφέας άρθρου:

Roberts Marion

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Η ανησυχητική κατάσταση σε πολλά κέντρα των Βρετανικών πόλεων κατά τις νυκτε ρινές ώρες έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολεοδόμων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το νέο όραμα για την πόλη ενέπνευσε, σύμφωνα με τη Jane Jacobs (1961), τη δημιουργία κέντρων πόλεων με μίξη χρήσεων γης, με ισχυρή παρουσία κατοικίας και μια ποικιλία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, που παρέμεναν ανοιχτά έως αργά το βράδυ. Σε συνδυασμό με τη νέα αντίληψη ήρθε η χαλάρωση της νομοθεσίας αδειοδό τησης καταστημάτων πώλησης προϊόντων με αλκοόλ, η προώθηση της κουλτούρας των café και η δημιουργία νέων πολιτιστικών πόλων έλξης. Οι κεντρικές γειτονιές πολλών πόλεων, μικρότερων ή μεγαλύτερων, βίωσαν μία σύντομη περίοδο "αναγέννησης" μέχρι να γίνει αντιληπτή η υποβάθμισή τους από την πληθώρα των μπαρ, και των νυχτερινών κέντρων, η ανάπτυξη των οποίων ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τη βρετανική κουλ τούρα που προτρέπει τους νέους στη διασκέδαση με αλκοόλ. Το άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας ταχυδρομικής έρευνας, καθώς και άλλα δευτερογενή στοιχεία, που φανερώνουν τις τάσεις και συγκρούσεις που κρύβονται στην καρδιά των προβλη μάτων που αντιμετωπίζουν τα κέντρα των βρετανικών πόλεων κατά τις νυκτερινές ώρες. Από τη μία πλευρά, τα κέντρα των πόλεων πρέπει κατά κοινή ομολογία, να είναι τόποι ασφαλείς και ελκυστικοί για επίσκεψη ή εγκατάσταση. Από την άλλη, τα οικο νομικά συμφέροντα από την πώληση αλκοόλ στα νεανικά στέκια είναι πολύ μεγάλα για τους επιχειρηματίες της διασκέδασης. Η διαχείριση μερικών από τις επιπτώσεις αυτών των καταστημάτων μπορεί να γίνει με ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών, όπως μεταφορές, καθαριότητα και αστυνόμευση. Οι καταστηματάρχες όμως αρνούνται να αναλάβουν την πληρωμή αυτών των επιπλέον υπηρεσιών, ισχυριζόμενοι ότι πληρώ νουν ήδη τους υπερβολικούς φόρους στους οποίους υπόκειται η πώληση αλκοόλ. Η σύγκρουση ανάμεσα στον "ιδιωτικό πλούτο" και τη "δημόσια εξαθλίωση" συνεχίζεται, παρά τις προσπάθειες των αρχών να αναγεννήσουν και να ξαναζωντανέψουν τα κέντρα των πόλεών τους.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...