Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στα χέρια εθελοντών. Το παράδειγμα του OpenStreetMap στο Λονδίνο και την Αθήνα

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 14


Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει σαφώς συνεισφέρει στην αύξηση των ηλεκτρονικών χαρτών. Ένα χαρακτηριστικό μάλιστα παράδειγμα αποτελεί και το OpenStreetMap (OSM) το οποίο ξεκίνησε ως εφαρμογή το 2003 και γρήγορα διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διαφοροποίησή του από τους συμβατικούς χάρτες όμως το κατέστησε μοναδικό ανάμεσα σε όλα τα ανταγωνιστικά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών που κυκλοφορούν και αυτή η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι εθελοντές είναι ελεύθεροι να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν χωρικά δεδομένα. Μια ολόκληρη φιλοσοφία που ονομάζεται Νεογεωγραφία (Neogeography) έχει αναπτυχθεί πίσω από το συγκεκριμένο φαινόμενο, ενώ οι Γεωγραφικές Πληροφορίες που βασίζονται σε εργασία απλών χρηστών ονομάζονται εθελοντικές.

Σκοπός της έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη της ποιότητας των δεδομένων που προέρχονται από Νέο-γεωγραφικές πηγές και των συμβατικών δεδομένων εστιάζοντας στην ποιότητα του OSM όσον αφορά στην ακρίβεια θέσης και στην πληρότητα των γραμμικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Λονδίνου και ο βασικός στόχος είναι o εντοπισμός των εφαρμογών εκείνων όπου τα δεδομένα του OSM μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα ως προς την ποιότητα (αξιοπιστία, ακρίβεια και πληρότητα) και να χρησιμοποιηθούν.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...