Τα αστικά υδραυλικά συστήματα και η μεταμόρφωση των πόλεων: Διαχρονική προσέγγιση μιας στενής σχέσης

Συγγραφέας άρθρου:

Σκάγιαννης Παντελής

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 22


Το άρθρο εξετάζει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα συστήματα παραγωγής, τις πόλεις και τα υδραυλικά δίκτυα (ύδρευσης-αποχέτευσης) μέσα σε ιστορικό πλαίσιο. Η επισκόπηση ξεκινά από την προϊστορική εποχή και διατρέχοντας τις αρχαϊκές και μεσαιωνικές περιόδους εκτείνεται στον 19ο και 20 αιώνα και στη σύγχρονη μεταφορντιστική εποχή. Το άρθρο διαπιστώνει σημαντικές διαφορές στη σύλληψη της λογικής των δικτύων που εξαρτάται από τα παραγωγικά καθεστώτα της δουλείας, φεουδαρχίας και όλων των φάσεων του καπιταλισμού (προ-φορντιστικής, φορντιστικής, μεταφορντιστικής φάσης), σε σχέση με τις κυρίαρχες χωρικές δομές των πόλεων. Ειδική έμφαση δίνεται στη νεότερη μεταφορντιστική περίοδο καθώς αυτή συνδέεται με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής οι οποίες στρώνουν το δρόμο για ένα νέο οικο-αειφορικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει μια νέα αντιμετώπιση για την επανάχρηση του νερού που μπορεί να το καταστήσει από αντικείμενο σε συνέταιρο του σχεδιασμού.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...