Συνέδρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης - ERSA)(2010-2012)

Συγγραφέας άρθρου:

Ψυχάρης Γιάννης

Τεύχος :

Αειχώρος 15


Παρουσίαση συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA) την περίοδο 2010-2012


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...