Συγκριτική μελέτη των πολιτικών εγκατάστασης των προσφύγων του 1922 και του 2016 στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 29


Αντικείμενο του άρθρου είναι η συγκριτική μελέτη των πολιτικών εγκατάστασης των προσφύγων του 1922 και του 2016 στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Σκοπός είναι η σύγκριση των χώρων (προσφυγικοί συνοικισμοί και δομές φιλοξενίας αντίστοιχα) που εγκαταστάθηκαν, των κριτηρίων επιλογής των χώρων αυτών, των συνεπειών της επιλογής αυτής καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων. Ο βασικός λόγος επιλογής των δύο αυτών φαινομενικά διαφορετικών και χρονικά μακρινών περιπτώσεων προσφυγικής εγκατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι, όπως θα φανεί και στην ανάλυση που ακολουθεί, παρά τις όποιες διαφορές παρατηρούνται στους παραπάνω τομείς, εμφανίζουν και αρκετές ομοιότητες, κάτι που υποδεικνύει την ενδεχόμενη ύπαρξη ορισμένων διαχρονικών δομών και μηχανισμών.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...