Στρατηγικός Αστικός Σχεδιασμός για την πόλη της Θεσσαλονίκης υπό το πρίσμα της Αστικής Ανθεκτικότητας

Συγγραφέας άρθρου:

Αγγελίδου Μαργαρίτα

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 27


Στόχος του άρθρου είναι η χρηστική αποτίμηση των γεγονότων που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του 20ου αιώνα και η παροχή επιχειρησιακών στρατηγικών κατευθύνσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας για την πόλη. Μεθοδολογικά διερευνώνται οι βασικές αρχές της αστικής ανθεκτικότητας και εν συνεχεία μεταφέρονται στο πλαίσιο της υπό εξέταση πόλης. Τέτοιες αρχές είναι η υπαρξη του κατάλληλου μίγματος αστικής διαχείρισης, η προηγούμενοι τρόποι αντιμετώπισης προκλήσεων της αστικής ανθεκτικότητας, ο βιώσιμος αστικός σχεδιασμός με έμφαση σε συγκεριμένες αρχές, η πρόβλεψη εξειδικευμένων προγραμμάτων και η εκ των κάτω συμμετοχή μαζί με τα αντίστοιχα υποστηρικτικά ψηφιακά εργαλεία. Διαπιστώνεται ότι σήμερα η Θεσσαλονίκη πάσχει όσον αφορά την ικανότητά της σε όρους προσαρμοστικού αστικού σχεδιασμού. Επίσης ελλείπουν σημαντικά εμπειρικά στοιχεία που να επιτρέπουν τη χάραξη στοχευμένων δράσεων. Παρόλα αυτά, η μέχρι σήμερα ιστορία της πόλης έχει δείξει την ικανότητά της να αναδιοργανώνεται έπειτα από φυσικά και κοινωνικά πλήγματα, και γίνονται μικρά και σταθερά βήματα για την ενίσχυση της εκ των κάτω συμμετοχής. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αφορούν τα δυνατά σημεία και αδυναμίες τις πόλης σε επίπεδο ανθεκτικότητας, και συνοδεύονται από προτάσεις για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, βιώσιμου, πολεοδομικού αλλά και αναπτυξιακού σχεδιασμού που μπορεί να εξασφαλίσει την αστική ανθεκτικότητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...