Πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των Νέων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η ετερογενής επίδραση της Γεωγραφίας

Συγγραφέας άρθρου:

Καλλιώρας Δημήτρης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της επίδρασης της γεωγραφίας στα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων του υπολογισμού ενός Δείκτη Πληθυσμιακού Δυναμικού στο εθνικό και στο πανευρωπαϊκό πλαίσιο φανερώνει την ετερογενή επίδραση της γεωγραφίας στη διαμόρφωση του οικονομικού χάρτη της περιοχής. Με δεδομένους τους περιορισμούς οι οποίοι διακρίνουν γενικότερα τους δείκτες αυτού του είδους, στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει τις νέες οικονομικές σχέσεις αλλά και τις προοπτικές των περιφερειών της περιοχής.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...