Προσπελασιμότητα και Ελκυστικότητα των Νησιών του Αιγαίου

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που παρατηρούνται στο νησιωτικό χώρο, ελληνικό και ευρύτερα ευρωπαϊκό, τις τελευταίες δεκαετίες καταδεικνύουν ότι τα νησιά παρουσιάζουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που έχουν επηρεάσει αρνητικά την ελκυστικότητά τους. Η τελευταία διαπιστώνεται από τη δυνατότητα που έχει η κάθε περιοχή να προσελκύει οικονομικές δραστηριότητες και ανθρώπους να εγκατασταθούν σ’ αυτή. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η έννοια της ελκυστικότητας για να οριστούν και να υπολογιστούν μια σειρά δείκτες για τα νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι θεωρείται ότι εκτιμούν καλύτερα τους παράγοντες που συγκροτούν τα νησιά ελκυστικά για μόνιμη εγκατάσταση. Δύο θεματικές περιοχές διερευνώνται αναλυτικότερα, η απομόνωση και η ύπαρξη και ποιότητα υποδομών και υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη μειονεκτική θέση των νησιών και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μόνιμοι κάτοικοι τους, κυρίως των μικρών ή/και απομονωμένων νησιών, ιδιαίτερα την περίοδο του χειμώνα, γεγονός που τα καθιστά μη ελκυστικά.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...