Προσεγγίζοντας τις πολιτικές για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 26


Η διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου, για τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ιδιαίτερα των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Β.ΑΠΕ), αφήνει «ανοικτά ερωτήματα» για την πρόθεση και τις επιπτώσεις αυτών των οικονομικών επενδύσεων, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και το κοινωνικό όφελος.
Έμφαση δίνεται στην αιολική ενέργεια, βασική κατεύθυνση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ. Με παράδειγμα αιολικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στο όρος Βέρμιο, αναδεικνύονται ελλείμματα του θεσμικού πλαισίου, που προσπαθεί να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και αγνοεί τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Με αφορμή το «υπέρτερο δημόσιο συμφέρον», καταργείται σταδιακά η νομική προστασία για τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Οι επενδύσεις Β.ΑΠΕ είναι οι πλέον ασφαλείς, ενώ ο καταναλωτής επωμίζεται το οικονομικό κόστος και οι περιοχές εγκατάστασης το περιβαλλοντικό. Οι τοπικές κοινωνίες παρακάμπτονται χωρίς να προκύπτει κοινωνικό όφελος.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...