Περιαστικό τοπίο στην Ελλάδα: Απειλές και προοπτικές.

Συγγραφέας άρθρου:

Σαπουνάκης Άρης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 19


Η προσέγγιση της ποιότητας του τοπίου στην Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρά κενά τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας στα Πανεπιστήμια και επεξεργασίας πολιτικών από πλευράς διοίκησης όσο και σε επίπεδο ‘απλού κατοίκου’ και κοινής γνώμης. Οι λίγες πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν τον κίνδυνο μη αναστρέψιμης υποβάθμισης του τοπίου της χώρας. Η εργασία εστιάζει στην παθολογία του περιαστικού τοπίου ως πλέον ευάλωτου στις πιέσεις της αστικής ανάπτυξης και, διερευνώντας την διεθνή αλλά και την ελληνική εμπειρία προτείνει μια βάση για την συστηματική προσέγγιση των απειλών που δέχεται με στόχο την πρόληψη η/και την αντιμετώπισή τους.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...