Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και Πόλη. Xωροθέτηση, σχεδιασμός και πολεοδομική ένταξη. Οι περιπτώσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο και του ΤΕΙ Καβάλας

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 17


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιλογών χωροθέτησης και σχεδιασμού των πανεπιστημιουπόλεων και η διαχρονική εξέλιξή τους. Η επισκόπηση της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας αναδεικνύει ένα πλούσιο υπόβαθρο ιδεών και πρακτικών, του οποίου οι επιδράσεις είναι εμφανείς και στην Ελλάδα. Η ειδικότερη αναφορά στο ελληνικό παράδειγμα, δείχνει ότι οι επιλογές σχεδιασμού και χωροθετήσεων εξαρτώνται κυρίως από τις συγκεκριμένες συνθήκες της διαθέσιμης γης, ή του κτιριακού αποθέματος, ή από την πολιτική και κοινωνική πίεση των τοπικών αρχόντων και κοινού. Μια συγκριτική ανάλυση επιχειρείται για δύο campus της τελευταίας «γενιάς»: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο και το ΤΕΙ Καβάλας, που έχουν να επιδείξουν διαφορετικές επιλογές χωροθέτησης και σχεδιασμού. Ιδιαίτερη αποτίμηση γίνεται στην αλληλεπίδραση των δύο αυτών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις πόλεις που τα φιλοξενούν, στα δίκτυα επικοινωνίας και συγκοινωνίας που αναπτύχθηκαν και εν τέλει στην αλληλεπίδραση και τη συλλειτουργία πόλης και campus. Ακριβώς αυτή η «κοινωνική» προσβασιμότητα φαίνεται να αποτελεί την αναγκαία συνθήκη που θα μετεξελίξει τα πανεπιστημιακά campus σε πολυδύναμους τόπους, ικανούς να ανταγωνιστούν τον διαφαινόμενο ως κύριο αντίπαλό τους στο μέλλον, το «α-χωρικό», «εικονικό» πανεπιστήμιο.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...