Οικονομική κρίση και ένταση της oικονομικής και γεωγραφικής ανισότητας. Νέες χωρικές στρατηγικές των μεγάλων ομίλων που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό λιανικό εμπόριο τροφίμων

Συγγραφέας άρθρου:

Σκορδίλη Σοφία

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 17


Στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, στα πλαίσια αυστηρών εισοδηματικών πολιτικών λιτότητας, αρκετοί κλάδοι του λιανικού εμπορίου γνώρισαν σημαντικές παροδικές μειώσεις των πωλήσεων. Αυτή δεν ήταν η περίπτωση για τον κλάδο τροφίμων που σημείωνε συνεχή αύξηση των πωλήσεων. Η κατάσταση αλλάζει μετά την έναρξη της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Από το 2008 οι αθροιστικές πωλήσεις των τροφίμων ακολουθούν συνεχή μείωση σε ετήσια βάση.
Ωστόσο δεν έχουν πληγεί όλοι οι τύποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων με την ίδια σφοδρότητα. Τα μικρά παραδοσιακά καταστήματα και οι μικρές αλυσίδες είναι εξαιρετικά ευάλωτα στην κρίση. Από την άλλη πλευρά οι ηγετικές αλυσίδες που δεσπόζουν στο ελληνικό λιανικό εμπόριο τροφίμων ισχυροποιούν περισσότερο τη θέση τους σημειώνοντας αύξηση των πωλήσεων. Περισσότερο σημαντικά εν μέσω κρίσης, γενικευμένης έλλειψης ρευστότητας και επενδυτικής απραγίας, υλοποιούν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης των δικτύων των καταστημάτων που εφαρμόζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους. Όλα τα δεδομένα συνηγορούν ότι οι τάσεις χωρικής και οικονομικής ανισότητας πρόκειται να ισχυροποιηθούν.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...