Οι νέες "προνομιακές" σχέσεις της αγοράς ακινήτων με την αστική ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό

Συγγραφέας άρθρου:

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 15


Όλο και περισσότερο γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώσεις μιας νέας πραγματικότητας, η οποία αφορά το συνεχώς αυξανόμενο ρόλο των παγκοσμιοποιημένων χρηματοοικονομικών μηχανισμών στη συγκρότηση του αστικού χώρου, μέσω της αγοράς ακινήτων. Τα διεθνή κεφάλαια είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και διαχείριση των σύγχρονων πόλεων. Όμως η επιδίωξη βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους που τα χαρακτηρίζει, τα καθιστά συχνά προβληματικό εταίρο των αστικών πολιτικών και της πολεοδομίας, που έχουν στόχους μακροπρόθεσμους και επιδιώκουν ευρύτερα και διαρκή χωρικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...