Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη μεταφορά επιχειρήσεων: Συγκριτική ανάλυση της προ- και μετα-κρίσης μετακίνησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία.

Συγγραφέας άρθρου:

Καπιτσίνης Νίκος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 24


Το παρόν άρθρο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η τρέχουσα οικονομική κρίση επηρεάζει τις τάσεις κινητικότητας των επιχειρήσεων, τα ευρύτερα κίνητρα αυτής και τα στοιχεία του οικονομικού και θεσμικού πλαισίου που καθορίζουν τη μετακίνησή τους. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, εφαρμόζεται συγκριτική ανάλυση των μετακινήσεων επιχειρήσεων από την Ελλάδα στη Βουλγαρία μεταξύ των περιόδων πριν και μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης του 2007. Η Ελλάδα αποτελεί αξιοσημείωτη περίπτωση για την εξέταση της επίδρασης της κρίσης σε κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα, καθώς η εθνική οικονομία της έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Αποδεικνύεται, πρώτον, ότι η κρίση επιταχύνει τη μεταφορά επιχειρήσεων από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία. Δεύτερον, το ποσοστό των επιχειρηματιών που μετακινούν τις εταιρίες τους στοχεύοντας στην επιβίωση της εταιρίας στη μετα-κρίσης περίοδο, αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την προ-κρίσης περίοδο, κατά την οποία πολλοί ιδιοκτήτες εταιριών είχαν ως κύριο κίνητρο την επέκταση αγορών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, η κρίση επηρεάζει τη βαρύτητα των στοιχείων του οικονομικού και θεσμικού πλαισίου που καθορίζουν τη μεταφορά επιχειρήσεων. Οι πιο σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στο εργατικό κόστος και στο επίπεδο της ζήτησης, ενώ η πρόσβαση στην εξωτερική χρηματοδότηση αναδεικνύεται σε νέο σημαντικό παράγοντα.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...