Οι Επιδράσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Ελληνικό Αστικό Τοπίο

Συγγραφείς άρθρου:

Στεφάνου Ιωσήφ

Μητούλα Ρόιδω

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει τις επιδράσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Ελληνικό Αστικό Τοπίο. Τα ισοπεδωτικά φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης έχουν επιβάλλει νέες αντιλήψεις, νέες καταστάσεις, νέους τρόπους ζωής, νέες ευκαιρίες και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται πάνω στην εικόνα και τη ζωή μιας ελληνική πόλης. Από την άλλη όμως πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, σημαντικότατο ιστορικό γεγονός, διαμορφώνει συνθήκες οι οποίες από τη μία πλευρά ενισχύουν το παγκοσμιοποιητικό ρεύμα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν προˋποθέσεις διαφύλαξης και ανάδειξης των ιδιαιτεροτήτων των τόπων και των λαών τους. Οι ελληνικές πόλεις καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, να αποφύγουν τις καταστροφικές τους συνέπειες και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους για να αναδείξουν το δικό τους χαρακτήρα, την ταυτότητά τους, τη φυσιογνωμία τους. Το άρθρο καταλήγει σε αισιόδοξα συμπεράσματα σημειώνοντας ότι οι διάφορες μορφές της παγκοσμιοποίησης θα απορροφηθούν, θα προσαρμοσθούν, και στο τέλος, όπως συνέβη τον περασμένο αιώνα με τον Νεοκλασικισμό, θα εμφανισθεί μια νέα συνθετική έκφραση, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, τόσο στην Αρχιτεκτονική όσο και σε κάθε άλλη μορφή της τέχνης ή της διανόησης. Οι δυνάμεις που διαθέτουν οι ελληνικές πόλεις, ιδίως οι ιστορικές, είναι πολλές και ικανές ώστε να εκφράσουν στο τέλος, τον αληθινό χαρακτήρα τους και να εμφανίσουν την ίδια τη φυσιογνωμία τους.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...