Μάρκετινγκ του Τόπου (Πόλης): Προσδιορισμός, Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα

Συγγραφέας άρθρου:

Μεταξάς Θεόδωρος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Στόχος του άρθρου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της διαδικασίας Μάρκετινγκ στο περιβάλλον των πόλεων. Μια διαδικασία νέα και σχεδόν άγνωστη για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία όμως για πολλές ευρωπαϊκές –και όχι μόνο– πόλεις, αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας τους. Η ανάλυση της διαδικασίας μάρκετινγκ, πραγματοποιείται μέσα από τέσσερα βασικά στάδια, του προσδιορισμού, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της, στο περιβάλλον των πόλεων. Κύρια επιδίωξη είναι, η ανάδειξη της σημαντικότητας του Μάρκετινγκ των πόλεων, οι δυσκολίες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του καθώς και οι προβληματισμοί που δημιουργούνται αναφορικά με τις επιδράσεις και το βαθμό της αποτελεσματικότητας του στην ανάπτυξη των πόλεων. Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Μάρκετινγκ των πόλεων, μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο της αστικής ανταγωνιστικότητας, αλλά υπό προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην ικανότητα άσκηση αποτελεσματικών πολιτικών ανάπτυξης από τους φορείς των πόλεων.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...