Λόης Λαμπριανίδης (επιμ.) (2008), The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries, Ashgate Publishing Limited

Τύπος Άρθρου :

Κριτικές παρουσιάσεις

Τεύχος :

Αειχώρος 12


Παρουσίαση του βιβλίου "The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries" που εκδόθηκε το 2008 από τον εκδοτικό οίκο Ashgate Publishing Limited (UK) σε επιμέλεια του Λόη Λαμπριανίδη.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...