Λειτουργικές Αστικές Περιοχές: μία προσπάθεια προσδιορισμού της οικονομικής επιρροής των ελληνικών αστικών κέντρων

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 15


Αν και περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του πλανήτη ζουν σε αστικές περιοχές, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι είναι πόλη και ποια είναι τα όριά της. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση σε μορφολογικά χαρακτηριστικά αντιμετωπίζοντας την πόλη ως μια περιοχή με υψηλές πυκνότητες πληθυσμού, απασχόλησης και δομημένων χώρων, ενώ οι πιο σύγχρονες επικεντρώνονται σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, βλέποντας την πόλη ως κόμβο ροών κεφαλαίου αγαθών πληροφορίας και ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο τα λειτουργικά όρια των αστικών περιοχών εκτίνονται πέραν των διοικητικών και πολεοδομικών συνόρων τους για να συμπεριλάβουν όμορες περιοχές οι οποίες εξαρτώνται οικονομικά από έναν «αστικό πυρήνα» ο οποίος παραδοσιακά χαρακτηρίζεται ως πόλη. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των λειτουργικών αυτών ορίων των πρωτευουσών των νομών της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό η εργασία χρησιμοποιεί δυο τεχνικές. Η πρώτη προσδιορίζει τις λειτουργικές αστικές περιοχές με αναφορά σε πραγματικές μετακινήσεις εργατικού δυναμικού που λαμβάνουν χώρα σε ημερήσια βάση, ενώ η δεύτερη δίνει έμφαση στις δυνητικές μετακινήσεις, ή την απόσταση που οι κάτοικοι μιας περιοχής μπορούν να καλύψουν σε καθημερινή βάση για τη μετάβαση από/προς τον τόπο εργασίας τους.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...