Η δηµοκρατικότητα του σχεδιασµού του χώρου και η αµφισβήτηση του ορθολογικού "µοντέλου"

Συγγραφέας άρθρου:

Βασενχόβεν Λουδοβίκος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Ορθολογισµός

Πολεοδοµία

Σχεδιασμός

Χωροταξία


Ο ορθολογικός σχεδιασμός έχει αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια ως προς την αποτελεσματικότητα, εφικτότητα και δημοκρατικότητα του. Η εμφάνιση του στις δεκαετίες του 1960 και 1970 συνοδεύτηκε από ατυχείς ισχυρισμούς καθολικότητας και επιστημονικής αντικειμενικότητας. Η αμφισβήτηση προήλθε τόσο από νεο-φιλελεύθερες θέσεις, όσο και από προοδευτικές αντιλήψεις, που επισήμαναν την έλλειψη πολιτικής ιδεολογίας και κοινωνικής ευαισθησίας. Όμως το έλλειμμα επαφής με τους πολίτες και συνεργασίας με την κοινωνία δεν χρειάζεται εγκατάλειψη του βασικού ορθολογικού προτύπου και προσφυγή σε λογικές ιδιωτικής οικονομίας και αρχές marketing


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...