Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης European Regional Science Association (ERSA), 46ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο (αναγγελία) Βόλος, 30 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2006

Συγγραφέας άρθρου:

Ψυχάρης Γιάννης


Κατεβάστε αρχείο


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...