Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης European Regional Science Association (ERSA), 43ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Jyvaskyla, 27-31 Αυγούστου 2003

Συγγραφέας άρθρου:

Ψυχάρης Γιάννης


Κατεβάστε αρχείο


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...