«Αθήνα καλεί Πεκίνο»: Αναδρομική ανάλυση της εξέλιξης των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στην Κίνα (1995-2015)

Συγγραφέας άρθρου:

Καρκάνης Δημήτρης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Ελλάδα

Τεύχος :

Αειχώρος 27


Η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας καθίσταται μια πρόδηλη και αμοιβαία στρατηγική των δύο χωρών για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα με το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί μια σημαντική πύλη εισόδου των κινεζικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ οι προοπτικές προώθησης των ελληνικών προϊόντων στην τεράστια εγχώρια αγορά της Κίνας χαρακτηρίζονται δυνητικά ευνοϊκές. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αναδείξει συγκεκριμένους κλάδους προϊόντων στους οποίους διακρίνονται σημαντικές τάσεις επέκτασης των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα, με απώτερο στόχο τη διερεύνηση των προοπτικών αναπροσανατολισμού της εξαγωγικής στρατηγικής της Ελλάδας σε σχέση με την ασιατική υπερδύναμη. Τα ευρήματα του άρθρου παρέχουν βάσιμες ενδείξεις για την αναγκαιότητα αναπροσανατολισμού της εμπορικής πολιτικής προς την ενίσχυση των εξαγωγών προϊόντων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις διαρκώς αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες των κινεζικών νοικοκυριών, με έμφαση στους κλάδους της διατροφής και του οικιακού εξοπλισμού.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...