Αστικά Τοπία Εγκατάλειψης και Βιώσιμη Αναζωογόνηση των αστικών κεντρικών περιοχών: Η περίπτωση του Newcastle Gateshead, Η.Β.

Συγγραφέας άρθρου:

Townshend Tim

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Καταχωρήθηκε με λέξεις κλειδιά :

Χαμηλή ζήτηση στέγης


Το Newcastle Gateshead, όπως και άλλες βιομηχανικές πόλεις της Βόρειας Αγγλίας, γνώρισε σταθερή μείωση του πληθυσμού του από τη μεταπολεμική περίοδο και μέχρι τη δεκαετία του 1990. Οι απώλειες στην παραδοσιακή βιομηχανία συνοδεύτηκαν από μετανάστευση, ενώ σημειώθηκαν επίσης μεταναστευτικές κινήσεις από κεντρικές αστικές συνοικίες σε προαστιακές ή και αγροτικές περιοχές. Το αποτέλεσμα ήταν μια ασταθής αγορά κατοικίας με μεγάλο πλεόνασμα σε κτιριακό απόθεμα. Στο συνολικό αστικό ιστό, οι συνέπειες αυτής της διαδικασίας ήταν ασύμμετρες, επηρεάζοντας με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες συνοικίες της πόλης. Στις χειρότερες περιπτώσεις, υπήρξαν περιοχές που ακολούθησαν μια ανεξέλεγκτη πορεία προς την υποβάθμιση και την εγκατάλειψη. Παράλληλα, κύριος στόχος της κυβερνητικής οικιστική πολι τικής του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να ενθαρρύνει την κατοίκηση σε περιοχές με υψηλότερες πυκνότητες και υψηλότερη ποιότητα χώρου, καθώς και την ανάπλαση και αναδόμηση πρώην βιομηχανικών περιοχών. Μπορούν αυτές οι πολιτικές να πετύχουν σε πόλεις και περιοχές με μικρή ζήτηση κατοικίας και μεγάλο αριθμό κενών και εγκα ταλελειμμένων κτηρίων;


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...