Αστικά και οικονομικά δίπολα στην Ελλάδα βάσει ημερήσιων μετακινήσεων με σκοπό την εργασία

Συγγραφέας άρθρου:

ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 28


Στον χωρικό σχεδιασμό επικρατεί η τάση τα τελευταία χρόνια της οργάνωσης των πόλεων σε πολυκεντρικές αστικές περιοχές και σε δίκτυα, ενώ στην ελληνική επιστημονική κοινότητα γίνεται λόγος για τα δίπολα πόλεων μεσαίου μεγέθους της Ελλάδας. Πρωταρχικός σκοπός του σχηματισμού και ενίσχυσης των δίπολων είναι η μερική αποδυνάμωση των δύο μητροπολιτικών κέντρων -της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας. Παρά τη βιβλιογραφία για τα δίπολα, δεν υπάρχει ακόμη επίσημος ορισμός αυτών και δεν έχει επίσης αναπτυχθεί μέθοδος αναγνώρισης σχηματισμού δίπολου μεταξύ δύο πόλεων. Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, για την εξέταση της ύπαρξης ή μη δίπολων στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται ως κριτήριο οι ημερήσιες μετακινήσεις με σκοπό την εργασία μεταξύ γειτονικών πόλεων για το έτος 2011 της Εθνικής Απογραφής. Οι ροές απασχολούμενων μεταξύ δύο πόλεων υποδηλώνουν καθημερινή λειτουργική συνεργασία των πόλεων με σημαντικές συνέπειες σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...