Αποτίμηση του συστήματος μεταφορών στις νέες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τάσεις ανάπτυξης και προοπτικές σύγκλισης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 16


Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολική και Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου Ευρωπαϊκών πολιτικών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής σύγκλισης των 12 νέων χωρών-μελών, όπου τονίζεται η συμβολή του συστήματος μεταφορών. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος δεικτών για την αποτίμηση της εξέλιξης του συστήματος μεταφορών στην περιοχή σε σχέση με τις αντίστοιχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνθήκες κινητικότητας στις νέες χώρες-μέλη υπολείπονται σημαντικά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη, ενώ διαφαίνονται κάποιες προοπτικές που μπορούν να αποτελέσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών των χωρών της Ευρωπαϊκής διεύρυνσης συνεισφέροντας στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...