Από το αγροτικό τοπίο στο τοπίο της υπαίθρου: Η γεωγραφία και οι προσλήψεις των τοπίων της ελληνικής υπαίθρου.

Συγγραφέας άρθρου:

Κίζος Θανάσης

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 19


Η ύπαιθρος έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία στο διαχωρισμό μεταξύ “αγροτικού” και “αστικού” χώρου, εξαιτίας και της μεγάλης συμβολικής δύναμης της ως μια «δεξαμενή», από όπου μπορεί κανείς να αντλήσει ιδέες, αξίες και νοήματα. Το τοπίο της υπαίθρου ταυτίζεται μέχρι σήμερα με το αγροτικό τοπίο στην Ελλάδα, ακολουθώντας την ταύτιση του αγροτικού χώρου με την ύπαιθρο σε επίπεδο ορισμών και πολιτικών. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η περιγραφή του τοπίου της Ελλάδας σήμερα, αλλά και των προσλήψεων αυτών των τοπίων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές μέθοδοι διάκρισης με βάση φυσικο-γεωγραφικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα υπερβαίνουν δυαδικούς ορισμούς υπαίθρου – πόλης και προσφέρουν μια καλύτερη βάση για την κατανόηση των μετασχηματισμών της υπαίθρου και των κοινωνιών της, αλλά και για το σχεδιασμό χωρικών πολιτικών .


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...