Απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη Θεματικών Γεωγραφικών Οντολογιών

Συγγραφείς άρθρου:

Τομαή Ελένη

Κάβουρας Μαρίνος

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα


Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της σχεδίασης οντολογιών για την επιστημονική περιοχή της γεωγραφίας, από μηδενική βάση. Πρώτα αναλύονται τα χρειώδη των οντολογιών σε ότι αφορά τα συστατικά που συγκροτούν αυτές τις οντολογίες (το λεξικό, οι οντότητες, οι σχέσεις και τα αξιώματα). Επιπλέον, αναφέρονται χαρακτηριστικά των γεωγραφικών οντοτήτων τα οποία προβληματίζουν τους επιστήμονες της γεωγραφικής πληροφορίας, και παρουσιάζουν σημεία κλειδιά την γεωγραφικής οντολογικής έρευνας. Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες διαστάσεις του προβλήματος και έχοντας ως οδηγό προηγούμενη έρευνα στην ανάλυση υφιστάμενων γεωγραφικών οντολογιών, αναδεικνύονται η ποιότητα και οι τυχόν αδυναμίες τους σε πληρότητα και επάρκεια. Αυτή η "μετά-οντολογική" προσέγγιση οδηγεί στην σύνταξη ενός πλαισίου για την σχεδίαση "στιβαρών" γεωγραφικών οντολογιών οι οποίες θα φέρουν σαφώς ορισμένο το πλαίσιο κατά το οποίο είναι φτιαγμένες (context-aware), και θα συνάδουν με την σημασιολογία του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...