Ανιχνεύοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 12


Η κατάργηση των τεχνητών εμποδίων διασυνοριακής αλληλεπίδρασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωσε δυναμικές που επηρέασαν σημαντικά τον συνοριακό οικονομικό χώρο. Αντίθετα, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φραγμοί στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση με τις όμορες τρίτες χώρες έγιναν πιο αισθητοί στη σφαίρα της πραγματικότητας. Μέσα σ' αυτό το περίγραμμα, ένα νέο μείγμα ευκαιριών και κινδύνων φαίνεται να έρχεται στο προσκήνιο μαζί με ένα νέο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό χάρτη που επαναπροσδιορίζει την έννοια της γειτνίασης. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η μελέτη της "επίδρασης του συνόρου" στην Ευρώπη, μέσα από τη διερεύνηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν και προσδιορίζουν τις χωρικές δυναμικές της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης. Τα ευρήματα του άρθρου συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της "επίδρασης του συνόρου", και εμπλουτίζουν τη σχετική συζήτηση τόσο στο επίπεδο της θεωρίας όσο και στο επίπεδο των πολιτικών.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...