Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία των συνόρων

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 12


Μέσα από το παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση των βασικών παραμέτρων για τη διατύπωση ενός θεωρητικού μοντέλου που αναφέρεται στην οικονομική γεωγραφία των συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής ολοκλήρωσης στο συνοριακό χώρο. Ειδικότερα, διερευνάται με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό η εγκατάσταση των επιχειρήσεων επηρεάζεται από το μεταφορικό κόστος, το μέγεθος αγοράς, το αστικό σύστημα και τα "μη οικονομικά εμπόδια". Επιπλέον, από τη σκοπιά της αγοράς εργασίας, το κρίσιμο ερώτημα έχει να κάνει με τις συνέπειες των μεταναστευτικών ροών στην οικονομία του συνοριακού χώρου. Η διερεύνηση των απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα αποτελεί μια χρήσιμη συνεισφορά στην καλύτερη κατανόηση των δυναμικών που ελευθερώνονται στο χώρο και στην οικονομία λόγω της κατάργησης των συνοριακών εμποδίων.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...