Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil

Τύπος Άρθρου :

Άρθρα

Τεύχος :

Αειχώρος 17


Ο δείκτης του Theil αποτελεί μια στατιστική συνάρτηση μέτρησης ανισοτήτων. Η απλότητα στον υπολογισμό του σε συνδυασμό με τις «καλές στατιστικές του ιδιότητες» και τη δυνατότητα αποδόμησής του σε συνιστώσες, οι οποίες αποφαίνονται για τη δομή και τη σχέση μεταξύ των συστατικών μερών της υπό μελέτη μεταβλητής, τον έχει καταστήσει εύχρηστο και διαδεδομένο «εργαλείο» μέτρησης ανισοτήτων. Στο άρθρο αυτό, ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται για την ανάλυση των ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας των νομών της Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο 1999-2008. Η έρευνα αφορά στον υπολογισμό του γενικού δείκτη ανισότητας, του δείκτη ανισότητας μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών και εντός των Νομών κάθε περιφέρειας, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και τη διατύπωση σχετικών συμπερασμάτων και προτάσεων.


Κατεβάστε το αρχείο του άρθρου

Παρακαλώ περιμένετε...